MUDr. Mgr. Soňa Vlčková (odborný garant)

Zubné RTG pracovisko - DENTINIKA
Ambulancia: pavilón: deti-vchod 1  posch.: prízemie  č. dv. 57
telefón: 0948 116 116
 
Pondelok:     8:00 - 15:00 11:30 - 12:00 obed
Utorok:   8:00 - 18:00 11:30 - 12:00 obed
Streda:   8:00 - 15:00 11:30 - 12:00 obed
Štvrtok: 11:00 - 18:00 11:30 - 12:00 obed
Piatok:   8:00 - 13:00  

Pracovisko je vybavené digitálnym RTG prístrojom najvyššej kvality.

Zabezpečujeme diagnosticky vysokohodnotné a dobre čitateľné snímky s minimálnou radiačnou záťažou pre pacienta.

 

  • Intraorálne snímky, záhryzové (bitewing) snímky

  • Extraorálne snímky

  • Panoramatické snímky celého chrupu (OPG)

  • Snímky čelustných kĺbov

  • Snímky čeľustných dutín

  • 3D CBCT snímky – priestorové zobrazenie, „zubné CT“

 

RTG vyšetrenie je možné realizovať iba na základe indikácie lekára, t.j. je potrebné priniesť žiadanku resp. výmenný lístok. Snímkujeme na počkanie.
 

Ojednanie na presný čas je BEZPLATNÉ, možné telefonicky v čase ordinačných hodín alebo nonstop ONLINE na www.dentinika.sk

 

Cenník: https://www.dentinika.sk/sk/cennik/rtg-pracovisko

 

UPOZORNENIE: Stránka neposkytuje informácie o neprítomnosti lekára na pracovisku (dovolenka a pod.)

ambulancia@dentinika.sk / www.dentinika.sk / www.facebook.com/dentinika

Language/Sprache: EN