Beáta Mužíková - Neštátna zubná technika

Prevádzka: pavilón: deti posch.: 1. č. dverí: 166
telefón: 602 64 265
Pond.:   8:00 - 16:30  
Utorok:   8:00 - 16:30  
Streda:   8:00 - 16:30  
Štvrtok:   8:00 - 16:30  
Piatok:   8:00 - 16:30