Denný stacionár pre deti s rizikovým vývinom

Denný stacionár poskytuje progresívny spôsob liečby deťom vo veku od 2 do 7 rokov. Dĺžka pobytu je približne 3 mesiace. Do stacionára sa prijímajú deti s oneskoreným vývojom, s nezvládnutým odlúčením od matky, nadmerne úzkostlivé, s psychotraumatizujúcim zážitkom (umiestnenie do detského domova, po neúspešnej adopcii) a inými neurotickými poruchami.

 

V oblasti diagnostiky, rediagnostiky, liečby a poradenstva má denný stacionár celoslovenskú pôsobnosť. Takéto deti sú prijaté na krátkodobé diagnostické pobyty 2-5-dňové.

 

Kontaktné údaje: tel.: 02/65420242, vedúci lekár: MUDr. Anna Kováčová