Denný rehabilitačný stacionár pre deti

Pracovisko poskytuje rehabilitačnú liečbu deťom vo veku od 2,5 roka do 7 rokov z celej Bratislavy, ako aj mimo Bratislavy, a to formou denného pobytu.

 

 

 

 

Poskytuje rehabilitačnú starostlivosť pri všetkých diagnózach, pri ktorých je indikovaná rehabilitačná liečba okrem stavov kontraindikovaných k dennému pobytu.

 

Z metód rehabilitačnej liečby poskytuje rôzne druhy liečebnej telesnej výchovy vrátane metódy reflexnej lokomócie podľa prof. Vojtu, prvkov Bobathovej techniky a ďalšie techniky. Z metód fyzikálnej terapie poskytuje rôzne druhy elektroliečby, magnetoterapiu, laseroterapiu, liečbu biolampou, teploliečbu, liečbu chladom, masáže. V liečbe využívame aj prvky ergoterapie formou hry.

 

Kontaktné údaje:

Adresa:

 - Donnerova 1, 841 04 Bratislava

Telefón:

 - objednávanie pacientov: 02/65423047 alebo 0949 280 660

 - vedúci lekár: MUDr. Mária Martinková: 02/65425628