Pedopsychiatrický stacionár

Denný stacionár MUDr. M. Sýkorovej pre deti s rizikovým vývinom na Donnerovej ul. č.1 pri Poliklinika Karlova Ves, poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti do 8 rokov progresívnou formou denného pobytu od 7.00 – 15.00.
 
Odborná starostlivosť je zameraná na diagnostiku a liečbu. Ide napr. o úzkostné poruchy, zajakávanie, problémy s negatívnym zážitkom v detstve, strata úzkeho vzťahu s rodičmi a zmeny v rodinných vzťahoch.
 
V oblasti liečby, diagnostiky a rediagnostiky detského autizmu (F84) má DS celoslovenskú pôsobnosť. V ambulancii DS je poskytovaná starostlivosť do 19. rokov života. Odbornú starostlivosť poskytuje: MUDr. A. Kováčová.
 
Podrobnejšie informácie na t. č.: 654 20 242 v čase od 9.00-13.00 v pracovných dňoch.