Denný rehabilitačný stacionár pre deti, Donnerova 1, 841 05 Bratislava

Denný rehabilitačný stacionár pre deti
lokalizácia: Bratislava, Donnerova ul. č. 1, Karlova Ves

tel. ambulancia, pracovňa vedúceho lekára: 02/65425628
tel. objednávanie pacientov: 02/65423047, 0949 280 660
vedúci lekár: MUDr. Mária Martinková


 • Pracovisko poskytuje rehabilitačnú liečbu deťom a dospievajúcim od narodenia do dovŕšenia veku 19 rokov.
 • Pracovisko pozostáva z denného stacionára, kde je poskytovaná rehabilitačná liečba deťom predškolského prípadne staršieho batolivého veku (t.j. od 2,5 až 3 rokov veku do 6 až 7 rokov veku) a z ambulantnej časti, kde je poskytovaná rehabilitačná liečba deťom a dospievajúcim vo veku 0 až 19 rokov.
 • Do denného stacionára sa príjmajú deti po predchádzajúcom vyšetrení lekárom v ambulancii zariadenia na denný pobyt, počas ktorého je im poskytovaná odborná lekárska starostlivosť, rehabilitačná liečba poskytovaná fyzioterapeutmi a ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná zdravotnými sestrami vrátane výchovno- vzdelávacej činnosti.
 • Prevádzková doba v stacionárnej časti je 7,00 až 15,00 hod. Pacientom je počas pobytu poskytovaná 3x denne strava, a to desiata, obed a olovrant. Po obede absolvujú popoludňajší spánok.
 • Rehabilitačná liečba ambulantnou formou je poskytovaná pacientom dochádzajúcim z domu v čase stanovenom objednaním sa u prideleného fyzioterapeuta.
 • Každý pacient je pred začiatkom rehabilitačnej liečby vyšetrený rehabilitačným lekárom v ambulancii zariadenia, ktorý určí formu poskytovania rehabilitačnej liečby a naordinuje druh terapie, frekvenciu a počet procedúr a termín kontrolného vyšetrenia.

Ordinačné hodiny ambulancie:
Deň Od - Do
pondelok: 9.00 - 12.00
utorok: 12.30 - 16.00
streda: 9.00 - 15.00
štvrtok: 12.30 - 16.00
piatok: 10.00 - 13.00

 

Zmena počas školských prázdnin: utorok a štvrtok: 9:00 - 13:00. Ostatné dni bez zmeny.

 

Na vyšetrenie do ambulancie sa pacienti objednávajú, a to osobne alebo telefonicky na čísle: 02/65423047

 

Na pracovisku poskytujeme rehabilitačnú starostlivosť detským pacientom pri všetkých diagnózach, pri ktorých je indikovaná rehabilitačná liečba, a to najmä pri:

 • poruchách svalového napätia a psychomotorického vývinu u bábätok
 • detskej mozgovej obrne a iných neurologických ochoreniach
 • poruchách držania hlavy u bábätok
 • vrodených vývinových chybách končatín, hrudníka, chrbtice
 • chybnom držaní tela
 • skoliózach
 • kyfózach
 • plochonoží
 • bolestivých stavoch chrbtice a končatín
 • reumatických ochoreniach
 • pri poúrazových a pooperačných stavoch
 • ochoreniach dýchacieho systému
 • iných ochoreniach vyžadujúcich rehabilitačnú liečbu

 

Z metód rehabilitačnej liečby poskytujeme rôzne druhy liečebnej telesnej výchovy vrátane metódy reflexnej lokomócie podľa prof. Vojtu, prvkov Bobathovej techniky, dojčenskej gymnastiky, cvičenia na fitloptách, na BOSU, na dysbalančnej ploche, metódy podľa Brunkowovej, senzomotorickej stimulácie a ďalších techník. Z metód fyzikálnej terapie poskytujeme rôzne druhy elektroliečby, magnetoterapiu, laseroterapiu, liečbu bioptronovou lampou, teploliečbu, liečbu chladom, masáže. V terapii malých detí používame rôzne stimulačné hračky, riekanky a piesne.